Salim Akbar Cricket Club
Akhtar Nawaz Tanoli
Function: President
Phone: 604-618-3777
akhtar62@hotmail.com

Asim Malik
Function: Vice President
Phone: 778-378-2511

malikasimnawaz@gmail.com

Ibrahim Hashmi
Function: VP2 
Phone: 7783854799
i.hashmi17@gmail.com

Muhammad Raza Masood
Function: Treasurer
Phone: 7783177863
raza.masood@hotmail.com

Syed Baddar Abbas
Function: Secretary
Phone: 7787735377
secretarysalakcc@mail.com

Amjad Afridi
Function: Member at Large
Phone: 604-723-4911
Email: impression_99@hotmail.com


Faisal Kirmani Syed
Function: Member at Large
Phone: +
1 (778) 994-7786
Email: faisalrazi786@gmail.com


# Team Name Captain Vice Captain
1 Salim Akbar
(2018 Regular Season - 2018 Regular Season- Fourth Division)
Abhishek Dutt Verified Ahmed Sohail Zafar Verified Salim Akbar
2 Salim Akbar II
(2019 Regular Season Play Off's - Fifth Division)
Muhammad Raza Masood Verified Syed Badar Abbas Rizvi Verified Salim Akbar II
3 Salim Akbar III
(2012 Regular Season - 2012 Regular Season- Division 6)
Shehryar Afridi Jr Taj Usman Verified Salim Akbar III
4 Salim Akbar III
(2013 Regular Season - 2013 Regular Season- Division 6)
Qumer Abbas Tahir Tanveer Salim Akbar III
5 Salim Akbar III
(2014 Play Offs - 2014 Play Offs- Division 6)
Wasi Awan Yousuf Yousafzai Verified Salim Akbar III
6 Salim Akbar III
(2014 Regular Season - 2014 Regular Season- Division 6)
MoGul Afsar Verified Saleh Zaidi Verified Salim Akbar III
7 Salim Akbar III
(2015 Regular Season - 2015 Regular Season- Division 5)
Shehryar Afridi Yousuf Yousafzai Verified Salim Akbar III
8 Salim Akbar III
(2016 Regular Season - 2016 Regular Season- Division 5)
Shahid Abbas Alvi Yousuf Yousafzai Verified Salim Akbar III
9 Salim Akbar III
(2017 Regular Season - 2017 Regular Season- Division 5)
Qumer Abbas Hashim Zaidi Zeeshan Verified Salim Akbar III
10 Salim Akbar III
(2019 Pre-Season T20 - 2019 Pre-Season T20- Division 2)
Amjad Afridi Verified Waqar Younas Verified Salim Akbar III
11 Salim Akbar III
(2019 Regular season - 2019 Regular season- Fifth Division)
Saurabh Patel Verified Abbas Masood Verified Salim Akbar III
12 Salim Akbar I
(2005 Play Offs - 2005 Play-offs- Premier Division)
R David Ramesh Manoj Jeevan Tauro Verified Salim Akbar I
13 Salim Akbar I
(2005 Regular Season - 2005 Regular Season- Premier Division)
Jeevan Tauro Verified Salim Akbar I
14 Salim Akbar I
(2006 Play Offs - 2006 Play-offs- Premier Division)
R David Ramesh Manoj Ali Pasha Hussain Salim Akbar I
15 Salim Akbar I
(2006 Regular Season - 2006 Regular Season- Premier Division)
Amjad Afridi Verified Atif Rizvi Syed Salim Akbar I
16 Salim Akbar I
(2007 Play Offs - 2007 Play-offs- Premier Division)
ATHER ABID Hasan Pasha Verified Salim Akbar I
17 Salim Akbar I
(2007 Regular Season - 2007 Regular Season- Premier Division)
Tauseef Waraich Verified Salim Akbar I
18 Salim Akbar I
(2009 Play Offs - 2009 Play-Offs- Premier Division)
Amjad Afridi Verified Atif Rizvi Syed Salim Akbar I
19 Salim Akbar I
(2009 Regular Season - 2009 Regular Season- Premier Division)
Amjad Afridi Verified Adeel Salim Mohd Verified Salim Akbar I
20 Salim Akbar I
(2010 Elite & Premier - 2010 Elite & Premier- Premier)
Amjad Afridi Verified Danish Zaidi Verified Salim Akbar I
21 Salim Akbar I
(2010 Play Offs - 2010 Play-Offs- Premier Division)
Danish Zaidi Verified Salim Akbar I
22 Salim Akbar I
(2010 Regular Season - 2010 Regular Season- Premier Division)
Amjad Afridi Verified Shehzad Thakurdas Verified Salim Akbar I
23 Salim Akbar I
(2011 Play Offs - 2011 Play-Offs- Premier Division)
Amjad Afridi Verified Shehzad Thakurdas Verified Salim Akbar I
24 Salim Akbar I
(2011 Regular Season - 2011 Regular Season- Premier Division)
Shehzad Thakurdas Verified Salim Akbar I
25 Salim Akbar I
(2012 Regular Season - 2012 Regular Season- Elite Division)
Taimoor Tariq Verified Salim Akbar I
26 Salim Akbar I
(2013 Play Offs - 2013 Play Offs- Elite Division)
Love Ablish Verified Taimoor Tariq Verified Salim Akbar I
27 Salim Akbar I
(2013 Regular Season - 2013 Regular Season- Elite Division)
Love Ablish Verified Taimoor Tariq Verified Salim Akbar I
28 Salim Akbar I
(2014 Play Offs - 2014 Play Offs- Elite Division)
Love Ablish Verified Kenneth Wong Verified Salim Akbar I
29 Salim Akbar I
(2014 Regular Season - 2014 Regular Season- Elite Division)
Kenneth Wong Verified Salim Akbar I
30 Salim Akbar I
(2015 Play Offs - 2015 Play Offs- Elite Division)
Amjad Afridi Verified Kenneth Wong Verified Salim Akbar I
31 Salim Akbar I
(2015 Regular Season - 2015 Regular Season- Elite Division)
Love Ablish Verified Yousuf Yousafzai Verified Salim Akbar I
32 Salim Akbar I
(2016 Play Offs - 2016 Play Offs- Elite Division)
Amjad Afridi Verified Paramdeep Singh Verified Salim Akbar I
33 Salim Akbar I
(2016 Regular Season - 2016 Regular Season- Elite Division)
Kenneth Wong Verified Salim Akbar I
34 Salim Akbar I
(2017 Regular Season - 2017 Regular Season- Elite Division)
Zeeshan Wahla Muhammad Verified Salim Akbar I
35 Salim Akbar I
(2018 Play Offs - 2018 Play Offs's- Elite Division)
Salim Akbar I NA Salim Akbar I NA Salim Akbar I
36 Salim Akbar I
(2018 Regular Season - 2018 Regular Season- Elite Division)
Amjad Afridi Verified Waqar Younas Verified Salim Akbar I
37 Salim Akbar I
(2018 Regular Season - 2018 Regular Season- Midweek T20 - Division B)
Shahid Abbas Alvi Ahmed Sohail Zafar Verified Salim Akbar I
38 Salim Akbar I
(2019 Regular season - 2019 Regular season- Elite Division)
Zeeshan Wahla Muhammad Verified Riaz Afridi Verified Salim Akbar I
39 Salim Akbar I
(2020 Preseason T20 - Division I)
Mahshan Khan Verified Salim Akbar I
40 Salim Akbar I
(2021 Regular season - 2021 Regular season- Elite Division)
Umer Nawaz Verified Salim Akbar I
41 Salim Akbar II
(2005 Play Offs - 2005 Play-offs- Division 4)
Nasim Akbar Verified Atif Rizvi Syed Salim Akbar II
42 Salim Akbar II
(2005 Regular Season - 2005 Regular Season- Division 4)
Safdar Abidali Salah ZAIDI Verified Salim Akbar II
43 Salim Akbar II
(2006 Play Offs - 2006 Play-offs- Division 3)
Nasim Akbar Verified Atif Rizvi Syed Salim Akbar II
44 Salim Akbar II
(2006 Regular Season - 2006 Regular Season- Division 3)
Atif Rizvi Syed Salim Akbar II
45 Salim Akbar II
(2007 Play Offs - 2007 Play-offs- Division 2)
Amjad Afridi Verified Hasnain Zaidi Salim Akbar II
46 Salim Akbar II
(2007 Regular Season - 2007 Regular Season- Division 2)
Hasnain Zaidi Salim Akbar II
47 Salim Akbar II
(2009 Regular Season - 2009 Regular Season- Division 4)
Jr Taj Usman Verified Salim Akbar II
48 Salim Akbar II
(2010 Play Offs - 2010 Play-Offs- Division 5)
Salim Akbar II
49 Salim Akbar II
(2010 Regular Season - 2010 Regular Season- Division 5)
Shehryar Afridi Danish Zaidi Verified Salim Akbar II
50 Salim Akbar II
(2011 Play Offs - 2011 Play-Offs- Division 4)
Zeeshan Hasan Syed NOMAN SADIQ Verified Salim Akbar II
51 Salim Akbar II
(2011 Regular Season - 2011 Regular Season- Division 4)
NOMAN SADIQ Verified Salim Akbar II
52 Salim Akbar II
(2012 Regular Season - 2012 Regular Season- Division 3)
Taimoor Tariq Verified Salim Akbar II
53 Salim Akbar II
(2014 Play Offs - 2014 Play Offs- Division 3)
Raza Kamani Imran Sadiq Verified Salim Akbar II
54 Salim Akbar II
(2014 Regular Season - 2014 Regular Season- Division 3)
Yousuf Yousafzai Verified Salim Akbar II
55 Salim Akbar II
(2015 Regular Season - 2015 Regular Season- Division 2)
Shehryar Afridi Yousuf Yousafzai Verified Salim Akbar II
56 Salim Akbar II
(2016 Regular Season - 2016 Regular Season- Division 2)
Syed Badar Abbas Rizvi Verified Yousuf Yousafzai Verified Salim Akbar II
57 Salim Akbar II
(2017 Regular Season - 2017 Regular Season- Division 3)
Shahid Abbas Alvi Patel Yasin Verified Salim Akbar II
58 Salim Akbar II
(2018 Regular Season - 2018 Regular Season- Fifth Division)
Akhtar Nawaz Verified Waqar Younas Verified Salim Akbar II
59 Salim Akbar II
(2018 Regular Season - 2018 Regular Season- Midweek T20 - Division A)
Riaz Afridi Verified Waqar Younas Verified Salim Akbar II
60 Salim Akbar II
(2019 Regular season - 2019 Regular season- Fifth Division)
Muhammad Raza Masood Verified Imran Masood Verified Salim Akbar II
61 Salim Akbar II
(2020 Preseason T20 - Division II)
Salim Akbar II
62 Salim Akbar II
(2021 Regular season - 2021 Regular season- Fourth Division)
Muhammad Raza Masood Verified Syed Badar Abbas Rizvi Verified Salim Akbar II
63 Salim Akbar III
(2021 Regular season - 2021 Regular season- Fourth Division)
AHSAN ALI Verified Salim Akbar III
64 T20 Salim Akbar I
(2009 Twenty-20 Play-Offs- Premier Division)
T20 Salim Akbar I
65 T20 Salim Akbar I
(2009 Twenty20 - 2009 Twenty20- Premier Division)
Amjad Afridi Verified NOMAN SADIQ Verified T20 Salim Akbar I
66 T20 Salim Akbar I
(2010 Twenty20 - 2010 Twenty-20 Play-Offs- Premier Division)
T20 Salim Akbar I
67 T20 Salim Akbar I
(2010 Twenty20 - 2010 Twenty-20- Premier Division)
Amjad Afridi Verified Shehzad Thakurdas Verified T20 Salim Akbar I
68 T20 Salim Akbar I
(2011 Twenty20 - 2011 Twenty-20- Division 1)
Amjad Afridi Verified Muneeb Zafar Verified T20 Salim Akbar I
69 T20 Salim Akbar I
(2012 PreSeason Twenty20 - 2012 Pre-Season Twenty20- Division 1)
Amjad Afridi Verified Muneeb Zafar Verified T20 Salim Akbar I
70 T20 Salim Akbar I
(2013 Pre Season T20 - 2013 Pre Season T20 Play Offs- Division 1)
Love Ablish Verified Taimoor Tariq Verified T20 Salim Akbar I
71 T20 Salim Akbar I
(2013 Pre Season T20 - 2013 Pre Season T20- Division 1)
Love Ablish Verified Taimoor Tariq Verified T20 Salim Akbar I
72 T20 Salim Akbar I
(2014 Pre-Season T20 - 2014 Pre-Season T20- Division 1)
Love Ablish Verified Paramdeep Singh Verified T20 Salim Akbar I
73 T20 Salim Akbar I
(2015 Pre-Season T20 - 2015 Pre-Season T20- Division 1)
Riaz Afridi Verified Kenneth Wong Verified T20 Salim Akbar I
74 T20 Salim Akbar I
(2016 Pre-Season T20 - 2016 Pre-Season T20- Division 1)
Yousuf Yousafzai Verified T20 Salim Akbar I
75 T20 Salim Akbar I
(2017 Pre-Season T20 Play Offs - 2017 Pre-Season T20 Play-Offs- Division 1)
T20 Salim Akbar I
76 T20 Salim Akbar I
(2017 Pre-Season T20 - 2017 Pre-Season T20- Division 1)
Umer Nawaz Verified T20 Salim Akbar I
77 T20 Salim Akbar I
(2018 Pre-Season T20 - 2018 Pre-Season T20- Division 1)
Amjad Afridi Verified Waqar Younas Verified T20 Salim Akbar I
78 T20 Salim Akbar II
(2011 Twenty20 - 2011 Twenty-20- Division 2)
Shehryar Afridi Taimoor Tariq Verified T20 Salim Akbar II
79 T20 Salim Akbar II
(2012 PreSeason Twenty20 - 2012 Pre-Season Twenty20- Division 2)
Nasim Akbar Verified Imran Sadiq Verified T20 Salim Akbar II
80 T20 Salim Akbar II
(2013 Pre Season T20 - 2013 Pre Season T20- Division 2)
MoGul Afsar Verified Moeed Sultan Verified T20 Salim Akbar II
81 T20 Salim Akbar II
(2014 Pre-Season T20 - 2014 Pre-Season T20- Division 2)
Wasi Awan Yousuf Yousafzai Verified T20 Salim Akbar II
82 T20 Salim Akbar II
(2016 Pre-Season T20 Play Offs - 2016 Pre-Season T20 Play-Offs- Division 2)
Yunus Anwar Verified Moeed Sultan Verified T20 Salim Akbar II
83 T20 Salim Akbar II
(2016 Pre-Season T20 - 2016 Pre-Season T20- Division 1)
Yunus Anwar Verified Yousuf Yousafzai Verified T20 Salim Akbar II
84 T20 Salim Akbar II
(2016 Pre-Season T20 - 2016 Pre-Season T20- Division II)
Yunus Anwar Verified Moeed Sultan Verified T20 Salim Akbar II
85 T20 Salim Akbar II
(2017 Pre-Season T20 - 2017 Pre-Season T20- Division 2)
Shahid Abbas Alvi Hamad Zawawi Verified T20 Salim Akbar II
86 T20 Salim Akbar II
(2018 Pre-Season T20 - 2018 Pre-Season T20- Division 2)
Mohammad Ali Gurpreet Thothar Verified T20 Salim Akbar II
87 T20 - Salim Akbar
(2019 Regular season - 2019 Midweek T20 Div 2)
Abdul Quraishi Verified Abdul Quraishi Verified T20 - Salim Akbar

Zemaan ChaudhryVerified

Batsman
View Profile

Zeeshan Wahla MuhammVerified

All Rounder
View Profile

Zahid JavedVerified

All Rounder
View Profile

Yash BhavnaniVerified

All Rounder
View Profile

Waseem JavedVerified

All Rounder
View Profile

Usman HudaVerified

All Rounder
View Profile

Umer NawazVerified

All Rounder
View Profile

Umer BajwaVerified

All Rounder
View Profile

Umer Azam KhanVerified

All Rounder
View Profile

Umair FarooqVerified

Batsman
View Profile

Syed Shariq MehmoodVerified

Batsman
View Profile

Syed M Ghulam Abbas Verified

Batsman
View Profile

Syed Kirmani Yasir RVerified

All Rounder
View Profile

Syed Hashim Raza JafVerified

Batsman
View Profile

Syed Badar Abbas RizVerified

All Rounder
View Profile

Syed Ali BokhariVerified

Wicket Keeper
View Profile

Sumair PatelVerified

Batsman
View Profile

Suleman Haris HadiVerified

Batsman
View Profile

Shehryar KhanVerified

All Rounder
View Profile

Shahid Abbas AlviNot Verified

All Rounder
View Profile

Satbir SinghVerified

Batsman
View Profile

Sajid WahabVerified

All Rounder
View Profile

Sajid Khan SunairVerified

All Rounder
View Profile

Saif Ali PashaVerified

Batsman
View Profile

Rohit KashyapVerified

All Rounder
View Profile

Riaz AfridiVerified

All Rounder
View Profile

R David Ramesh ManojNot Verified

All Rounder
View Profile

Qumer AbbasNot Verified

All Rounder
View Profile

Qasim DawoodVerified

All Rounder
View Profile

Pragat SinghNot Verified

Batsman
View Profile

Pirabu TharmaVerified

All Rounder
View Profile

Paramdeep SinghVerified

All Rounder
View Profile

Noman SadiqVerified

All Rounder
View Profile

Nitin JoshiVerified

Batsman
View Profile

Nasim AkbarVerified

All Rounder
View Profile

Mukaram KhanVerified

All Rounder
View Profile

Muhammad Taha UsmanVerified

Batsman
View Profile

Muhammad Raza MasoodVerified

All Rounder
View Profile

Muhammad Iqbal ArshaVerified

Batsman
View Profile

Muhammad AshfaqVerified

Batsman
View Profile

Mohsan Ali WindiesVerified

Batsman
View Profile

Mohammad NoumanVerified

All Rounder
View Profile

Mohammad Javed PhambVerified

All Rounder
View Profile

Mansha KhanVerified

All Rounder
View Profile

Manpreet SainiVerified

All Rounder
View Profile

Manisha SharmaVerified

Batsman
View Profile

Malik JamalVerified

All Rounder
View Profile

Magesh ChandrenVerified

All Rounder
View Profile

Liaq Ahmad ButtVerified

All Rounder
View Profile

Imran SadiqVerified

All Rounder
View Profile

Imran MasoodVerified

Batsman
View Profile

Imran KhanVerified

All Rounder
View Profile

Iftikhar FazalVerified

Batsman
View Profile

Ibrahim HashmiVerified

All Rounder
View Profile

Hayat Khan TufailVerified

All Rounder
View Profile

Hasan QaziVerified

All Rounder
View Profile

Hasan PashaVerified

All Rounder
View Profile

Harmanpreet (salak) Verified

Batsman
View Profile

Hameed KhanVerified

All Rounder
View Profile

Gobi TharmaVerified

Batsman
View Profile

Gaurav KumarVerified

All Rounder
View Profile

Ferhaan ChaudhryVerified

Batsman
View Profile

Farrukh KhaliqVerified

All Rounder
View Profile

Faizan AliVerified

Batsman
View Profile

Faisal Kirmani SyedVerified

All Rounder
View Profile

Fahad HashmiVerified

All Rounder
View Profile

Bilal QaiserVerified

All Rounder
View Profile

Atul NagpalVerified

All Rounder
View Profile

Asim NawazVerified

All Rounder
View Profile

Ankur ManchanadaVerified

All Rounder
View Profile

Anjan ShahVerified

Bowler
View Profile

Amjad MahmoodVerified

All Rounder
View Profile

Amjad AfridiVerified

All Rounder
View Profile

Ali SherozVerified

All Rounder
View Profile

Akhtar NawazVerified

All Rounder
View Profile

Ahsan AliVerified

All Rounder
View Profile

Ahmar KaziVerified

Wicket Keeper
View Profile

Adnan MazharVerified

All Rounder
View Profile

Admin Salim AkbarVerified

Batsman
View Profile

Abhishek DuttVerified

All Rounder
View Profile

Abbas MasoodVerified

All Rounder
View Profile